Kisgyermeknevelőink

Katica csoport

Csoportunkba, már óvodába készülő gyermekek járnak. A gyermekek fele már második éve jár bölcsődébe. A kis csapat, nagyon hamar összerázódott, kialakultak barátságok. Ennek köszönhetően, szívesen vesznek részt különböző tevékenységekben. Ilyen pl.: mozgásos játékok, mese, kreatív munkák, tánc, ének, zene- motiválják egymást! Napjaink vidáman, jókedvűen telnek. Fontos számunkra, a szülőkkel való jó kapcsolat fenntartása. Jól eső érzés, hogy kérdéseikkel bizalommal fordulnak felénk!

Kisgyermeknevelők

Nagy Klaudia

Tatai Edit Terézia

———————————————————-

Micimackó csoport

A Micimackó csoportba 25 és 31 hó közötti gyermekek járnak. Csoportunk gyermekei a tavalyi év őszén szoktak be a bölcsődébe.

Elsődleges célunk volt, hogy az új kisgyermekeknél kialakuljon a biztonságérzet, hogy elsajátítsák a jó szokásokat és a napirendben biztosan kiismerjék magukat. Igyekszünk minden gyermek számára egyéni nevelést biztosítani.

Hetente egyszer sószobába járunk gyermekeinkkel, valamint heti egy alkalommal gyümölcsnapot tartunk, ahol a finom ízek mellett a gyermekek ismerkedhetnek a formákkal, színekkel, alakokkal, amit a kicsik nagyon élveznek.

Minden nap mesélünk, mondókázunk, énekelünk, valamint mozgásos játékokat iktatunk be a napi nevelési program szerint. Manuális tevékenységben nagyon lelkesek és ügyesek. Ha az idő engedi, sokat vagyunk az udvaron, ahol különböző mozgásfejlesztő eszközök állnak a kisgyermekek rendelkezésére.

Rendszeresen családi programokat szervezünk a kapcsolódó ünnepek alkalmával, ahol a gyermekek szüleikkel együtt alkothatnak.

Kisgyermeknevelők

Bajusz Lászlóné

Kovács Ibolya

———————————————————-

Bölcsődei dajka

Poczikné Oláh Mónika

———————————————————-

Angyalka csoport

Az Angyalka csoport 6 sajátos nevelési igényű gyermeket fogad 6 éves korig a szakértői bizottság véleménye alapján. A csoport összetétele heterogén.

A gyermekek korai fejlesztése egyéni és csoportos formában történik a délelőtt folyamán. Két kisgyermeknevelő látja el a gyermekeket (Perge Edit, Tóth Edina). A fejlesztéseket pedig fejlesztő szakemberek végzik: Imréné Horváth Márta gyógypedagógus, konduktor; Prelozsnyik Erzsébet gyógypedagógus, szomatopedagógus valamint Jurnyik Ingrid pszichológus.

A csoport részleges integrációban működik. Az integráció idején lehetőség nyílik az együtt játszásra, az egymástól való tanulásra és a másság elfogadására.

Szobánkat úgy alakítottuk ki, hogy minél nagyobb legyen a szabad tér, lehetőségük legyen a gyerekeknek a mozgásfejlesztő eszközök intenzív használatára.

Bölcsődei dajkánk: Szabó Nikolett a részleg kiszolgálásán kívül, ha szükséges, felügyeletet biztosít.

Kisgyermeknevelők

Perge Edit

Tóth Edina

———————————————————-

Méhecske csoport

A Méhecske csoportban a gyerekek örömmel vesznek részt a manuális foglalkozásokban, ahol lehetőség nyílik kreativitásuk és finommotorikájuk fejlődésére. Kedvelik a közös mozgásos énekeket, mondókázásokat. A mesének is mindig nagy sikere van.

Heringer Dalma és Páli Lajosné kisgyermeknevelők az egészséges életmód kialakításánál nagy hangsúlyt fektetnek a helyes higiénés szokások elsajátítására. Hetente gyümölcsnapot tartanak, ahol a gyerekek alaposabban megismerhetik a különböző gyümölcsöket.

A részleges integráció idején a gyerekek együtt játszanak sajátos nevelési igényű társaikkal, természetessé válik számukra a másság elfogadása.

Kisgyermeknevelők

Heringer Dalma

Heringer Dalma

Páli Lajosné

———————————————————-

Bölcsődei dajka

Szabó Nikolett

———————————————————-

Cica Csoport

A Cica csoportba jelenleg 13 kisgyermek jár. Vegyes életkorú „nagy bölcsisek”, szinte mindenki óvodába megy szeptemberben. Többségük csecsemő-tipegő korban került intézményünkbe, ahol már a második évüket töltik együtt kisgyermeknevelőikkel. Fiús csoportként rengeteg autónk, vonatunk, szerszámunk van, amiből 8 ezermester válogathat. De lányos játékokban is bővelkedünk! A babasarokban bölcső, babakocsi, rengeteg babaruha és kisbaba várja a „mamáját”! Igyekszünk bővíteni a játékkészletünket: sok új mesekönyvünk és fejlesztő játékunk van. Az energikus csoportunkat pezsgő hétköznapok, a rendszeres mozgásfoglalkozások jellemzik. Hétfőn a sószoba, kedden a néptáncfoglalkozás biztosítja a változatosságot. Igyekszünk kreatív foglalkozásokkal komplex fejlesztést nyújtani a gyermekeknek, melyek során a klasszikus értékek és a kortárs újdonságok összhangban vannak. Nagy hangsúlyt fektetünk az ének-zenei nevelésre és az anyanyelvi nevelésre is. Képmesék, mágneses mesék, bábok és hangszerek színesítik a tevékenységeket.

Az idő összekovácsolta a kis csoportunkat, de a most érkező gyerekeket is örömmel fogadták. Empatikus, barátságos gyerekek, akik nyitottak, érdeklődőek a környezetük iránt!

Kisgyermeknevelők

Buktáné Molnár Ibolya

Buktáné Molnár Ibolya

Purgel Nikolett

———————————————————-

Nyuszi csoport

A nyuszi csoportban 13 gyermek tölti mindennapjait. A legfiatalabb gyermekünk 23 hónapos a legidősebb, pedig 42 hónapos. A nemek eloszlásának aránya 5 kislány és 8 kisfiú.

2018 szeptemberében kezdtük meg a gyermekek folyamatos beszoktatását, majd idő közben 3 kisgyermek óvodába távozott, az ő helyükre érkeztek új gyermekek. A csoport többsége már a második évüket töltik el velünk teljes bizalommal, kötődéssel és csupa jókedvűséggel. Az elmúlt időben nagyszerű csapatunk alakult ki, szeretettel játszanak egymással, hiányzó társuk felől mindig érdeklődnek.

A csoport gyermekei nagy érdeklődést mutatnak az előre felépített foglalkozásokra, mind a manuális, mind az ének-zenei és irodalmi nevelésre.

Heti 1x keddenként reggeli utáni időpontban néptánc foglalkozás zajlik csoportunkban Gergely Anita vezetésével. A gyerekek nagyon szeretik, mindig nagy izgalommal és feltörekvő lelkesedéssel várják. Minden új feladatot, tánclépést szívesen elsajátítanak, nagyon fogékonyak rá.

Szerdánként gyümölcsnapot tartunk, így lehetőségük van ismerkedni a gyümölcsök nevével és a különféle ízekkel.

Igyekszünk a csoport játékkészletét minél változatosabbra varázsolni, tarsolyunkban mindig van egy-két szuper ötlet, amivel gazdagíthatjuk a gyermekek itt töltött idejét. Nagy figyelmet fordítunk a gyermekek önállósodására, a  szobatisztaság felé vezető útra és a helyes higiéniai szokások elsajátítására.

Az udvar számukra az aktív mozgás színtere, a jó idő beköszöntével mindennapjuk részesévé válik energiájuk levezetésében. Nagyon szeretnek a szabad levegőn tartózkodni, közösen egymás társaságában jó nagyokat mókázni.

Kisgyermeknevelők

Szabó Anikó

Mészáros-Páli Henriett

———————————————————-

Bölcsődei dajka

Balogh Mária Magdolna

———————————————————-

Csőrike csoport

A Csőrike csoportba sajátos nevelési igényű gyermekek járnak. A gyermekek a Szakértői Bizottság által kerülnek felvételre, és szükség szerint 6 éves korukig maradhatnak. Fejlesztésük szakemberek által történik, minden nap. A két kisgyermeknevelő, Rostási Béláné és Botlik Csilla, a gyógypedagógusok irányításával is végzik a fejlesztést csoportos formában. A csoport részleges integrációban működik. Munkánkat segíti Kaszásné Bencs Marianna bölcsődei dajka, ha szükséges felügyeletet biztosít.

Kisgyermeknevelők

Rostási Béláné

Rostási Béláné

Botlik Csilla

———————————————————-

Napsugár csoport

Mi vagyunk a Napsugár csoport, kisgyermeknevelőink: Müller Csabáné (Erzsike), és Tüske Cecília. Csoportunkban óvodába készülő nagy gyermekek járnak. A nevelési programhoz igazodva mondókázunk, énekelünk, tevékenykedünk az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó témáknak megfelelően. A különböző tevékenységek előtt beszélgetünk az aktuális időjárásról, a gyerekek szabadidős, hétvégi tevékenységeiről. Ilyenkor még a visszahúzódó kisgyermekek is könnyebben megnyílnak. A képmeséinknek nagy sikere van, a gyerekek érdeklődve figyelik. Mozgásfejlesztő eszközeinket igénynek megfelelően cseréljük, a kedvenc csúszda az állandó eszköze a szobának. Keddenként gyümölcsnapot tartunk az egészségnevelés keretében. A szomszéd szobába speciális nevelési igényű kisgyermekek járnak, naponta fél óra integráció van a két csoport között. Nevelési elveinket az alapprogramhoz kapcsolódva érvényesítjük a gyerekek életkori sajátosságaira, önállóságára, egyéni fejlettségére építve. Rendszeresen családi programokat szervezünk a jeles ünnepek alkalmával, együtt alkotunk a szülőkkel, gyermekekkel. Családi délutánjaink kellemes hangulatban, derűs légkörben telnek, szívesen jönnek kézműves rendezvényeinkre a családok.

Mindennapjaink vidámak, derűsek a Napsugár Csoportban, ahol mindig ragyog a Nap. 🙂

Kisgyermeknevelők

Tüske Cecília

Tüske Cecília

Müller Csaba Lászlóné

———————————————————-

Bölcsődei dajka

Kaszásné Bencs Marianna

———————————————————-

Süni csoport

Mi vagyunk a legkisebbek.
Jókat eszünk, kétszer alszunk, és mikor ébren vagyunk, felfedezzük a világot.
Piroska és Veronika sokat énekelnek és mondókáznak nekünk.
Keddenként a nagyobbak sószobázni mennek, még a kicsik alszanak.
Szerdánként gyümölcsnapon mindenki talál kedvére valót.
Szeretünk ide járni és még egy pár évig itt is maradunk.

Kisgyermeknevelők

Rácz Veronika

Rácz Veronika

Scherlein Lászlóné

———————————————————-

Gomba csoport

A Gomba csoportban két szakképzett kisgyermeknevelő dolgozik, Ildikó és Zsuzsi.

Fontos számunkra, hogy a ránk bízott kisgyermekek jól érezzék magukat, míg szüleik dolgoznak. Ennek érdekében mindig anyás beszoktatással szoktatjuk a gyermekeket, így könnyebbé válik számukra az adaptáció. Így a szülők is bepillantást nyerhetnek munkánkba és közösségünkbe. Nyitottak vagyunk a családok felé, együttműködésünk alapja a bizalom és az őszinteség. A szülőkkel napi szinten tartjuk a kapcsolatot. Rendszeresen tartunk szülői beszélgető csoportokat, egyéni beszélgetéseket. Az aktuális ünnephez kötődően családi délutánokat, „ szöszmötölőt” tartunk.

Csoportszobánk az épület legvégén helyezkedik el, ez az udvarra menetelnél jelent változást a többi egységhez képest. Ezt is a gyerekek javára fordítjuk, mert így van időnk madarakat, virágokat nézegetni, falevelet gyűjteni.

Napjainkat szoros napirend szerint éljük, ami évszakonként változik. Ha tehetjük kimegyünk az udvarra játszani, ahol különböző járművek, hinták, labdák, mozgásfejlesztő játékok várják a lurkókat. Ha rosszabbra fordul az idő, a szobában sem unatkozunk! Énekelünk, tornázunk, mondókázunk, építünk, manipulációs és logikai játékkal játszunk, babázunk, autózunk, főzőcskézünk. Szobánkban bordásfal és vármászóka  elégíti ki a mozgásra vágyó gyerekek igényeit.

A gyerekek fejlődésükhöz szükséges, változatos tevékenységek mellett, szinte észrevétlenül sajátítják el a helyes szokásokat és válnak egyre önállóbbá, felkészülve az óvodai életre.

Kisgyermeknevelők

Kuti Ildikó

Kuti Ildikó

Horváthné Varga Zsuzsanna

———————————————————-

Bölcsődei dajka

Dombrádi Éva

Dombrádi ÉvaBaba-Mama Klub

A bölcsődénkben működő Baba-Mama Klub 1994-től fogadja a GYES-en, GYED-en lévő kisgyermekes szülőket és gyermekeiket, akik a Klub “háziasszonyaitól” kaphatnak segítséget, támogatást gyermeknevelési kérdéseikkel kapcsolatban.

A szülőknek a Klub látogatásával lehetősége nyílik arra, hogy hasonló korú gyermekeket nevelő szülőtársaikkal kicserélhessék gyermeknevelési tapasztalataikat, esetleg barátságokat kössenek, melyek a Klubon túl is összekötik őket.

A Klub rendszeres látogatása betekintést enged a bölcsődei életbe, amely segítheti a szülőket az intézményválasztásban.

A Baba-Mama Klub megújult környezetben várja az érdeklődő szülőket és gyermekeiket heti két alkalommal keddenként és csütörtökönként 900 – 1200-ig.

Igény esetén a látogatás napjára ebéd is rendelhető, mely megfelel a normál kisgyermekétrendnek.

Amennyiben Önök úgy gondolják, hogy élnek a bölcsődei ebéd lehetőségével, akkor az erre való igényüket előző nap 12 óráig kérjük, e-mailben szíveskedjenek jelezni (telefonszám: 0634/785-002, szekhelybolcsi@gmail.com).

Háziasszonyok

Falusi Ilona

Tóth Miklósné