Bölcsődevezetői köszöntő

Kedves Szülők!

A 108 férőhelyes Székhelyintézmény Tatabánya központjában, 1971-től végzi a kisgyermekek napközbeni ellátását. Két csoportban történik a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése a szakértői bizottság javaslata alapján.

A bölcsőde feladata a boldog, derűs, kiegyensúlyozott gyermekkor megteremtése, az aktív tevékeny életmód kialakítására való felkészítés. A szeretet és az igényesség a gyermekekkel, önmagunkkal és környezetünkkel szemben egyaránt.  A család-bölcsőde együttműködésére-együttnevelésére nagy hangsúlyt fektetünk. Hagyományainkhoz híven közös családi programok, ünnepek szervezését és lebonyolítását is végezzük.

Alapellátáson túli szolgáltatásaink:

  • Baba-mama klub keddi és csütörtöki napokon
  • Időszakos gyermekfelügyelet biztosítása

Az intézmény „gyermekképe” és a szakképzett dolgozók attitűdje teszi lehetővé, otthonos, nyitott és az újra mindig fogékony, folyamatosan fejlődni tudó gyermekcentrum vagyunk.

A visszajelzések alapján a családok kedvelik a bölcsődét, hisz a partneri kapcsolat, a változatos családi programok, a gyermek centrikus légkör vonzerőt jelent és fokozzák a szolgáltatások iránti igényt és bizalmat. Olyan családtámogató szolgáltatás működik a bölcsődében, ahol az ellátás összhangban van a gyermekek valós szükségleteivel, megfelel a szülők igényeinek és elvárásainak egyaránt.

A képzett szakemberekkel, az alkalmazott módszerekkel olyan plusz segítséget kapnak a családok, melyek a gyermekek értelmi, érzelmi, pszichoszociális fejlődését, közösségi szocializációját kisgyermekkorban a legintenzívebb módon fejlesztik.

Ha kíváncsi ránk személyesen is várunk minden látogatót nagyon sok szeretettel!

Érdeklődni lehet: Tel.: 06/34 785-002, 06/30 579-53-45

Email: szekhelybolcsi@gmail.com

„Engem ne emeljen a magasba senki,
Ha nem tud addig tartani,
Még tényleg megnövök .
Guggoljon ide mellém,
Ha nemcsak hallani,
De érteni akar.
Hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

Schmidt Emília
bölcsődevezető