A bölcsőde bemutatása

Intézményünk a város közkedvelt lakóövezetében, Dózsakertben található, mely 1977. november 8-án nyitotta meg kapuit, akkor még 10 csoporttal. Jelenleg 96 kisgyermek napközbeni nevelését-gondozását biztosítjuk 8 csoportszobában, csoportonként 12 fő kisgyermek ellátásával.

Feladatunk a napközbeni kisgyermekellátás keretén belül a magas színvonalú gondozó-nevelő munka biztosítása, a gyermekek testi-lelki fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyugodt, családias légkör megteremtésére, fontos számunkra a családokkal való partnerség kialakítása.  Az eredményes együttműködés érdekében a családok igényeit, elvárásait figyelembe véve végezzük tevékenységünket.

Szakmai munkánk alapja a Nevelési Programunk, mely lehetővé teszi, hogy minden kisgyermekkel egyénileg, a saját igényeinek megfelelően foglalkozzunk, ezáltal eredményesebbé válik a felzárkóztatás, vagy a speciális szükségletek kielégítése.

Kiemelten fontosnak tartjuk az ének-zenei nevelést, mely tágítja a gyermekek látókörét, bővíti szókincsüket, hatással van kifejezőkészségük, gondolatviláguk alakulására. Az éneklés, a zene lehetőséget teremt az érzelmek kifejezésére, a szeretet az elfogadás megtapasztalására. A kézműves foglalkozások /rajzolás, festés, ragasztás/ közben fejlődik manipulációs készségük.

A bölcsődés korú kisgyermek legfontosabb napi tevékenysége a mozgással egybekötött játék. Mivel a mozgás és az értelmi fejlődés szoros összefüggésben áll egymással, ezért kiemelt jelentőségű számunkra a megfelelő tér és idő biztosítása erre a tevékenységre. Fákkal árnyalt udvarunkon sok szép és biztonságos játék nyújt kiváló lehetőséget a különféle mozgásformák elsajátítására.

A család – bölcsőde kapcsolatának erősítése céljából minden évben programokat szervezünk, ahol szülők, gyermekek, kisgyermeknevelők néhány órát kellemesen tölthetnek el egymás társaságában. A közös játék lehetőséget ad a tartalmasabb beszélgetésekre, az összekovácsolódásra. Ősszel lámpás felvonulással köszöntjük a Márton napot. Decemberben közösen várjuk a Mikulást, aki a szíves vendéglátást édességgel, játékokkal hálálja meg. Év elején rendezvénysorozatunk a farsanggal kezdődik, ahol kicsik és nagyok jelmezbe bújva táncolhatnak, vigadhatnak. Nyáron a családi délutánunkra invitáljuk az érdeklődőket, ahol színes és változatos programokkal tesszük felejthetetlenné a napot.

Intézményünk saját főzőkonyhával rendelkezik. Napi négyszeri étkezést biztosítunk, a közétkeztetési előírások szerint készítjük el a kisgyermekek számára az ételeket. A speciális étrendet igénylők számára dietetikus által ellenőrzött étlap alapján készítjük el az ételeket.

A bölcsőde üres férőhelyein, gyermekfelügyeleti óradíj és étkezési díj ellenében, a kisgyermekek közösséghez szoktatása történik. E szolgáltatás segítik azokat a családokat, akik ily módon tudják a gyermekek felügyeletét megoldani. A szolgáltatás tartalmi elemei megegyeznek az alapellátásban részesülő gyermekek nevelésével, gondozásával, abban nincs eltérés.

Köszönjük a figyelmüket és amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket a bölcsődénkbe.

Volent Virág
bölcsődevezető